Wiadomości z ChSA

Newsletter ChSA
16 października 2016
Dzień Modlitwy za ChSA
7 października 2019


Wiadomości z ChSA

 W I A D O M O Ś C I      Z     C H S A 

Listopad 2018

Znajdź nas

Website
Facebook
YouTube

„Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.” 
1 Piotra 2,5

Nowy Zarząd ChSA!

Walne Zgromadzenie ChSA odbyło się w październiku w Warszawie – wybrany został nowy Zarząd ChSA oraz Komisja Rewizyjna na kolejne 4 lata.
Serdecznie gratulujemy!
I prosimy o modlitwę…  mądrość w decyzjach bardzo potrzebna!
 
Na zdjęciu członkowie Zarządu ChSA, Komisji Rewizyjnej oraz ważni (!) nowi członkowie ChSA :)

IFES Young Staff Network

W środę 14 listopada ukończyłem roczny kurs IFES Young Staff Network (YSN). Kurs ten ma za zadanie przygotować młodych liderów do działania w studenckich chrześcijańskich ruchach akademickich. Wizją IFES-owych mentorów tworzących (YSN) jest uzmysłowienie liderom, że każdy z nas jest unikalnie stworzony przez Boga, przeznaczony do konkretnego miejsca. Jako osoby zaangażowane w misję wśród studentów możemy być efektywni będąc odpowiednimi osobami na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Co oczywiście wymaga pytania się Boga o drogę oraz wyraża się w chęci uczenia się w tym przyjmowania nauki od Boga. Ciągle się ucząc, przyjmując nauki wyrażamy chęć zmian, które pozwalają nam stawać się bardziej doskonali, podobni do Chrystusa. To pozwala też uskuteczniać naszą pracę, poddawać się pod ocenę oraz rozwijać. Poznając jakimi nas Bóg ukształtował, jakimi zdolnościami nas obdarzył mamy szansę poznać nasze silne strony, ale też zagrożenia wynikające z tych naturalnych cech. Np. Mając łatwość w zachęcaniu ludzi do działania, możemy mieć pozytywny wpływ na otoczenie, albo też działać z własnych potrzeb, zapominając o głosie Boga. 

Kurs były podzielony na część warsztatową (wyjazdową), pracę w domu oraz część monitoringową. Podczas wyjazdów poznawałem osoby zaangażowane w służbę ze studentami z innych krajów. Miałem możliwość wymienić się spostrzeżeniami oraz wątpliwościami. Wiele osób miało podobną odpowiedzialność – prowadzenia grup. Ich grupy oczywiście były większe, mniejsze, czasem prowadzili kilka grup na raz, a niektórzy nawet grupy międzynarodowe. Różni ludzie, cała paleta doświadczeń, odmienne konteksty kulturowe i jeden cel. Przynieść ewangelię studentom. Wspólne uwielbienie, czas studiowania słowa, rozmowy i dzielenie się chlebem w tej wielonarodowej grupie był czasem szczególnym, wypełnionym miłością i wręcz rodzinną bliskością.

Nasze  cztery spotkania były tak pomyślane by pomiędzy nimi mieć czas przeczytać proponowaną literaturę oraz mieć czas raz w miesiącu dzielić się spostrzeżeniami, wątpliwościami z indywidualnym mentorem na skype. Wszystko to razem stworzyło klimat kreatywnej pracy w ciągu całego roku, pozwalając uchwycić benefity z pracy z mentorem, który z dystansu może wiele rzeczy łatwiej dostrzec. 

Cudowne relacje z ludźmi i mnóstwo fajnej zabawy przy wieczornych planszówkach na długo zapadną mi w pamięć. Czy o YSN można zapomnieć? Nigdy. Tam trzeba być. I polecam gorąco każdemu kto zajmuje się pracą ze studentami. 

Maciek

ChSA Szczecin

Pozdrawiamy serdecznie ze Szczecina, w którym dzięki Bogu, Dzieje się!. Nie jest to bynajmniej działanie z nas, ale z łaski Bożej, co możemy namacalnie obserwować. Po pierwszym spotkaniu członków grupy ChSA Szczecin w nowym roku akademickim, Bóg dał każdemu z nas przekonanie aby działać na uczelni, poprzez spotkania przy studium, planszówkach z wyjściami do studentów. Postanowiliśmy inwestować w plakaty na mieście oraz informacje na FB.

Od października co tydzień mieliśmy: Dzień otwarty na uczelni, Dzień Modlitwy, Chillroom” Planszówki w Strefie Kultury Studenckiej, Studium Biblijne – List do Rzymian korzystając z opracowań Jacka Kuhatschek. 
Połączyliśmy się też, za pomocą Skype z grupą Amerykanów (IFES USA), która ma przyjechać do nas w maju 2019. Wymieniliśmy się mailowo też potrzebami modlitewnymi.

Pod koniec października dowiedzieliśmy się, że stan naszego przyjaciela Kuby jest dramatyczny. Ma raka mózgu. Wstawiamy się w modlitwach. To chłopak, który kiedyś był w kościele, który przeszedł duży kryzys i w końcu zakończył działalność. Dlatego też grupa ChSA, była miejscem gdzie mógł poznawać Boga i ludzi. Nie przychodził często. Tym bardziej, było to niezwykłe widzieć, jak ludzie z grupy ChSA zastępują mu przyjaciół, wspólnotę. Jesteśmy naprawdę dotknięci miłością i troską z jaką są przy Kubie. 
Kilka dni temu Kuba wyszedł z szpitala. Jest w domu – czeka na miejsce w hospicjum.
Modlimy się o niego, jego rodzinę i mądrość dla wszystkich wokół niego!

Kornelia, Maciek

IFES European Student
Evangelism Conference
„REVIVE”  


Nowy Rok 2019/2020 w otoczeniu 5000 studentów z całej Europy! 
A Cel jest jeden – zachęcić każdego do Ewangelizacji!
ChSA tam będzie!
Będziemy organizować wspólny wyjazd na Revive – więcej informacji już niedługo.

Data: 27.12 2019 – 1.01 2020
Miejsce: Karlsruhe, Germany

Więcej informacji o „Revive” tutaj:

WESPRZYJ NAS

PROŚBY MODLITEWNE

Zachęcamy Cię gorąco do modlitwy za działania ChSA. Módlmy się o nowych liderów i osoby zaangażowane, aby Bóg pobudzał tych, którzy mogliby zostać liderami grup ChSA, trenerami Mark Dramy, czy prowadzącymi misje uczelniane. 
 

BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNI ZA TWOJE WSPARCIE FINANSOWE

Darowizny na działalność statutową ChSA można wpłacać na konto:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
ul. Wojewódzka 29/8, 40-026 Katowice
ING Bank Śląski nr konta:
42 1050 1214 1000 0007 0162 2953

Copyright © *2017* Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie – IFES Polska, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp

pl_PLPolish