Darek Bigosz

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 21.10.2021 roku zmarł Darek Bigosz. Jako wolontariusz, w zespole służącym uczniom szkół średnich, współpracował z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Akademickim od 1997 roku a w latach 2011 – 2020 pełnił funkcję Dyrektora. Był też wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Gospel” oraz aktywnie angażował się w życie wspólnoty Kościoła „Chrystus Królem” w Krakowie.
Ręce Darka były zawsze wyciągnięte w stronę drugiego człowieka, w gotowości do pomocy. Słuchał uważnie, był życzliwy – co sprawiało, że wielu nie bało się prosić go o pomoc i doświadczało jego wsparcia, udzielanego hojnie i z radością. Cechowała go pogoda ducha. Był człowiekiem pełnym nadziei i zachęty, dodającym otuchy ludziom wokoło.
Jesteśmy wdzięczni za dar życia Darka i za to jak służył Bogu i ludziom tym, kim był.
Modlimy się za jego żonę i dwie córki, prosząc Boga o pocieszenie i pokój, który przewyższa nasze ludzkie zrozumienie.
~
Pogrzeb odbędzie się w dniu 05.11.2021 o godz. 13:40 na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.
Pożegnanie odbędzie się w dniu 05.11.2021 o godz. 16:00 w ARTzona – os. Górali 4 w Krakowie.
Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów.
~
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć rodzinę Darka, prosimy o wpłaty na nr konta kościoła:
Kościół Chrystus Królem w Krakowie
ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Koniecznie z dopiskiem „Darek”.
It is with deep sadness that we announce the passing of Darek Bigosz who died on October 21st, 2021. We remember Darek’s work with ChSA (The Christian Academic Association in Poland) first as a volunteer with the high school ministry team and later as the General Secretary of the Association from 2011-2020. He also served as the president of the „Gospel Association” for many years and was actively involved in the life of his local church „Christ the King” in Kraków.
Darek’s hands were stretched out towards others and he was always ready to help. He listened attentively and was kind – which meant people were not afraid to ask him for help and many experienced his generous and joyful support. He was a serene man full of hope and encouragement, always comforting and supporting those around him.
We are grateful for the gift of Darek’s life, how he served God and people and for who he was.
We pray for his wife and two daughters, asking God for consolation and peace that surpasses all understanding.
~
The funeral will take place on November 5th, 2021 at 13:40/1:40pm at the Prądnik Czerwony Cemetery in Kraków.
The memorial service will take place on November 5th, 2021 at 16:00/4:00pm at ARTzona – os. Górali 4 in Kraków.
The family has requested not to bring flowers.
~
For those who would like to support Darek’s family you may do so by making a donation to the church’s account number below:
Kościół Chrystus Królem w Krakowie
ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Please include „Darek” in the transfer title.
en_USEnglish