Dzień Modlitwy za ChSA

Wiadomości z ChSA
7 October 2019
Wielkanoc 2019
7 October 2019


Dzień Modlitwy za ChSA

            W I A D O M O Ś C I      Z     C H S A                

Grudzień 2018

Znajdź nas

Website
Facebook
YouTube

A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich.
Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Łukasza 11:1-4

DZIEŃ MODLITWY ZA ChSA


W najbliższą sobotę – 15.12 chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnej modlitwy za Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Jego miłość, wierność i niezmienność – proszę dołączcie się do nas w ten szczególny dzień.

Poniżej tematy które w ostatnich dniach tygodniach Bóg nam mocno „położył” na sercu.
 
Dziękujemy Bogu za świadectwo wiary studentów, liderów, absolwentów, które możemy zobaczyć w codziennej pracy ChSA. 
 
Prosimy Boga:
o nowego pracownika, nowych liderów, wolontariuszy pełnych pasji do dzielenia się Chrystusem
o otwartość studentów na ewangelię
o mądrość dla nowego Zarządu ChSA wybranego kilka tygodni temu
o osoby zaangażowane i wspierające misję ChSA – o odnowę i świeżość w służbie 
o planowane projekty ChSA
o grupy ChSA i ich liderów
o finanse na działalność ChSA
 
a szczególnie o zdrowie nasze i wszystkich wokół nas.
 
Z Panem Bogiem,

Darek Bigosz
Dyrektor ChSA

SUPPORT US

BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNY ZA TWOJE WSPARCIE FINANSOWE

Darowizny na działalność statutową ChSA można wpłacać na konto:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
ul. Wojewódzka 29/8, 40-026 Katowice
ING Bank Śląski nr konta:
42 1050 1214 1000 0007 0162 2953

Darowizny przekazanie na konto ChSA można odliczyć od podatku.

Copyright © *2017* Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie – IFES Polska, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp

en_USEnglish